VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH FÖRETAGSINFORMATION

PAPILLON ÄR EN NY SERIE MED FÄRGGLADA LEKSAKER SOM ÄR ÄMNADE ATT HA EN POSITIV INVERKAN PÅ SMÅBARN OCH DERAS FAMILJER.

Papillons leksaker är utformade efter filisofin att lek är avgörande för utvecklingen av ett barns sinnen, fysik, kognitiva förmåga och känslomässiga mognad. Ge er ut på upptäcktsfärd, lek och lär med Papillon.

Papillon är dotterbolag till Toy State, ett innovativt föreag med 30 års erfarenhet inom utformning, utveckling och tillverkning av högkvalitativa leksaker för barn.

KVALITET OCH SÄKERHET

Tillverkningsmetoder för våra produkter tas fram enligt strikta kvalitetsstandarder för att garantera att leksakerna är både hållbara och säkra. Varje Papillon-leksak har utformats och noggrant testats för att uppfylla ytterst stränga internationella standarder gällande produkter för barn. Vårt kvalitetsgarantiteam granskar kontinuerligt utformning och procedurer för att garantera att produkterna överträffar både befintliga och nya säkerhetsregler.

Varje leksak från Papillon uppfyller federala säkerhetsregler för leksaker både i USA och Europa. Våra produkter är tillverkade för att uppfylla och överträffa alla gällande lagstadgade standarder samt alla frivilliga säkerhetsstandarder. Våra leksaker uppfyller kraven från American Society for Testing and Materials (ASTM) och EU (EN71) samt ytterligare säkerhetstester där så är tillämpligt. Kraven inkluderar kontroll av förekomst av bly i leksakerna. Vi garanterar också integriteten i våra tester genom att endast anlita utomstående, oberoende, auktoriserade leksakstestlaboratorier.

Varumärket Papillon kommer att fortsätta att prioritera säkerheten vid utformningen och tillverkningen av leksaker. Alla våra produkter är utformade för att uppfylla eller överträffa standarderna i U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Mer information kan fås från Toy Industry Associations webbplats på toyassociation.org och från American Society for Testing and Materials på ASTM.org.