Sekretesspolicy

Då du använder den här webbplatsen innebär det att du accepterar villkoren för webbplatsen.

Papillon Toys Ltd. (USA) Inc. (“Papillon Toys”) vill skydda din personliga integritet då du besöker vår webbplats. Vår policy har som syfte att informera dig om vilken typ av information vi samlar in om dig online då du besöker webbplatsen, hur vi kan komma att använda informationen och huruvida vi lämnar ut den till någon annan. Vi ber dig läsa igenom det här meddelandet. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du vår sekretesspolicy. Om du inte accepterar policyn ber vi dig att inte använda vår webbplats. Denna policy gäller endast våra sekretessrutiner online.

Papillon Toys kommer ofta att erbjuda dig extra upplevelser och aktiviteter online. Det kan hända att en del av de funktioner som beskrivs nedan för närvarande inte finns tillgängliga på webbplatsen. Då vi lägger till fler funktioner på vår webbplats kommer vi att justera vår sekretesspolicy så att den motsvarar vår kollektion och våra användningsområden. Vi kommer alltid att behandla personlig information som vi samlar in i enlighet med den sekretesspolicy som är giltig vid insamlingstillfället.

MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR OCH VÅRDNADSHAVARE: Papillon Toys följer bestämmelserna i Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”). COPPA är en lag i USA som reglerar på vilket sätt webbplatser på internet får samla in och använda information från barn. Vi samlar inte in eller använder information på ett sätt som strider mot bestämmelserna i COPPA. Som du ser i sin helhet här nedanför, behöver du inte lämna någon personlig information för att få åtkomst till funktionerna på vår webbplats. Mer information om COPPA finns på: http://www.ftc.gov/kidzprivacy

Enligt COPPA krävs att vi informerar föräldrar och vårdnadshavare om hur vi samlar in, använder och lämnar ut personlig information från barn under 13 år, samt att vi inhämtar tillstånd från föräldrar och vårdnadshavare då barn under 13 år ska använda vissa funktioner på vår webbplats. Papillon Toys är extra noga med att skydda den personliga integriteten hos barn under 13 år som använder webbplatsen. Vi rekommenderar starkt att föräldrar deltar i sina barns aktiviteter online och övervakar barns användning av e-post och annan elektronisk kommunikation. Hjälp oss skydda ditt barns personliga integritet genom att förklara för dem att de aldrig ska lämna personlig information på den här eller någon annan webbplats utan ditt tillstånd.

Om du är under 18 år ska du läsa igenom den här policyn tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare och ställa frågor om det finns något du inte förstår. Barn under 13 år bör be en förälder eller vårdnadshavare om tillstånd innan de lämnar ut sin e-postadress eller annan personlig information till Papillon Toys Marketing eller till någon annan på Internet.

Läs igenom informationen nedan för att bekanta dig med vår policy gällande personlig integritet på webbplatsen, så att du och din familj kan ta del av alla de roliga aktiviteter som finns tillgängliga på vår webbplats. Kom ihåg att den här webbplatsen och de servrar som gör webbplatsen tillgänglig finns i USA. Då du använder den här webbplatsen accepterar du att webbplatsen överför, samlar in, bearbetar och använder data.

1. Samlar Papillon Toys in någon personlig information om mig om jag är över 13 år gammal?
Vi samlar inte inte eller sparar någon personlig information från dig online om du inte självmant delar med dig av informationen och är över 13 år gammal, t.ex. om du kontaktar oss via e-post med frågor om någon av våra produkter eller om vår webbplats. Papillon Toys kräver inte att man delar med sig av personlig information för att ta del av webbplatsen. Det betyder att du kan besöka vår webbplats utan att behöva registrera dig hos oss.

2. Samlar Papillon Toys in någon personlig information från personer under 13 års ålder?
Vi samlar inte in eller sparar någon personlig information online från barn under 13 år utan tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare, utom under vissa begränsade omständigheter där detta är tillåtet enligt lag, vilket beskrivs i den här policyn. Papillon Toys kan komma att samla in e-postadress och förnamn från barn under 13 år utan ditt tillstånd, men detta sker endast under följande speciella omständigheter:

Om ett barn under 13 år skickar en begäran till oss behåller vi deras e-postadress tillräckligt länge för att kunna svara på meddelandet. Papillon Toys raderar den här informationen från vårt system efter att vi besvarat frågan.

Om ett barn under 13 år skickar en begäran till oss, registrerar sig för ett nyhetsbrev per e-post eller någon annan aktivitet som kräver att vi tar kontakt med barnet flera gånger online, ber vi också barnet om en e-postadress till en förälder eller vårdnadshavare så att vi kan skicka meddelande och be om tillstånd.

3. Hur vi informerar dina föräldrar.
Om du vill få nyhetsbrev eller e-postmeddelanden med erbjudanden måste vi meddela dina föräldrar. Det gör vi genom att be om ditt förnamn och din förälders e-postadress. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till din förälder för att förklara våra sekretessrutiner, bland annat vilken personlig information vi samlar in och hur vi tänker använda den. Din förälder kommer att få tillfälle att förbjuda oss att skicka dig några fler nyhetsbrev eller e-postmeddelanden med erbjudanden. Om din förälder inte svarar kan vi inte skicka dig några nyhetsbrev eller e-postmeddelanden med erbjudanden om Papillon Toys produkter.

4. Vad gör Papillon Toys med den information som samlas in?
Vi använder den personliga information vi samlar in för de syften som anges vid det tillfälle då din tonåring eller ditt barn (med ditt tillstånd) lämnar informationen. Om du till exempel anmäler dig till en tävling kommer vi att använda registreringsinformationen för att meddela tävlingens vinnare. Då och då, och endast efter att ha fått tillstånd vid det tillfälle informationen begärts, kan vi också skicka e-postmeddelanden eller post till dig, din tonåring eller ditt barn med information om nya produkter från Papillon Toys, om uppdateringar av webbplatsen och om erbjudanden. Om vi samlar in en postadress för ett barn under 13 år kommer vi att kräva “tillstånd från förälder som går att verifiera”. Vi kommer också att kräva tillstånd från förälder som går att verifiera innan vi skickar information per post. Med ditt tillstånd kan vi också komma att skicka information om andra Papillon Toys-märken som kan intressera dig och din familj. Om du vid något tillfälle inte längre vill få sådana uppdateringar och produktinformation kan du kontakta oss på consumerservice@toystate.com. Våra utskick och e-postmeddelanden kommer också att innehålla information om hur du ber oss sluta skicka den här typen av information till dig.

5. Lämnar Papillon Toys ut information om mig till andra?
Vi lämnar inte ut personlig information till någon utanför Papillon Toys, utom i fall där det krävs enligt lag eller enligt bestämmelserna i COPPA. Vi kommer inte att samla in mer personlig information från dig än vad som är rimligen nödvändigt för att du ska kunna delta in en aktivitet online. I vissa fall kan vi komma att använda tjänsteleverantörer utanför Papillon Toys för att utföra vissa aspekter av verksamheten på vår webbplats. De här tjänsteföretaget kan få anonym information som vi samlat in från dig på webbplatsen, men endast för att analysera webbplatsens prestanda och för att utföra funktioner på webbplatsen. Vi kommer inte att lämna ut personligen identifierbar information till utomstående leverantörer. Om du ger oss din e-postadress för att få svar på en fråga eller för att få nyhetsbrev eller e-postmeddelanden med erbjudanden enligt beskrivning i den här policyn, är det våra anställda som svarar på dina meddelanden.

Det är möjligt, men inte troligt, att Papillon Toys kan komma att lämna ut din personliga information om detta krävs enligt en lagstadgad juridisk procedur, t.ex. en husrannsakansorder, en stämning eller ett domstolsbeslut, eller enligt lag, inklusive COPPA. Information kan också behöva lämnas ut för att skydda Papillon Toys juridiska rättigheter eller i nödfallssituationer om det anses finnas risk för fysisk skada. Vi ser det inte som sannolikt att sådana situationer uppstår, men det är möjligt. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att begränsa omfattningen och konsekvenserna av sådana eventuella utlämnanden av information.

6. Har ni länkar till reklam eller andra webbplatser?
Det finns ingen reklam från utomstående parter på vår webbplats. Det kan finnas länkar till vår webbplats på andra webbplatser, bland annat på webbplatser som riktar sig till barn. Vi har ingen kontroll över sekretessrutiner eller innehåll på andra webbplatser med länkar till vår webbplats. De här andra webbplatserna kan använda cookies, samla in data eller be om personlig information. Vi har ingen kontroll över detta och rekommenderar att du kontrollerar den relevanta webbplatsens sekretesspolicy då du följer länkar till andra webbplatser.

7. Använder Papillon Toys cookies?
Cookies är små bitar av information som lagras på din hårddisk, inte på vår webbplats. Cookies spionerar inte på dig eller kränker din personliga integritet på något annat sätt. De kan inte heller bryta sig in i din hårddisk för att stjäla information. I stället hjälper de dig att navigera på en webbplats på enklast möjliga sätt. Vi lagrar ingen information i form av “cookies” eller liknande filer på din dator då du besöker vår webbplats.

8. Hur skyddar ni den information jag ger er?
Vi gör vårt bästa för att garantera att information som du lämnar ut skyddas. Vi är mycket noga med att information överförs på ett säkert sätt från din dator till våra datorer. Tyvärr är ingen elektronisk kommunikation över internet helt säker. Vi strävar efter att noggrant skydda din information, men dev.papillon.allengerritsen.com kan inte garantera säkerheten för någon information som du lämnar till oss och du gör det på egen risk. När du skickar ett e-postmeddelande till oss och ber om information från oss sparar vi din e-postadress och din fråga innan vi svarar på den. Informationen sparas bara för intern användning och förvaras i ett utrymme som allmänheten inte har tillgång till. Om du är ett barn under 13 år tar vi bort din e-postadress från ditt meddelande och sparar sedan en utskrift av frågan i ett utrymme som allmänheten inte har tillgång till.

9. Hur kan jag kontakta er för att fråga om era sekretessrutiner?
Om du vill ha mer information om våra sekretessrutiner kan du skicka oss ett e-postmeddelande via vår kontaktsida. Du kan också skriva brev till Papillon Toys Ltd., 2 Boulevard Sébastopol, 75003 Paris, Frankrike.